Razem wobec rozstania

Pierwsza ogólnopolska konferencja dialogu rodziców, ekspertów i profesjonalistów dotycząca sytuacji okołorozwodowej i kryzysu rozstania.

Razem wobec rozstania
Rozstanie a bezpieczeństwo dziecka

Zapraszamy na merytoryczną i praktyczną konferencję dotyczącą kryzysu rozstania. W trakcie dwóch dni spotkań dowiecie się m.in.:

 • Jak mówić dzieciom o rozwodzie?
 • Jak im zapewnić bezpieczeństwo i wsparcie?
 • Jakie korzyści przynosi mediacja?
 • Dlaczego specjaliści powinni angażować się w dialog?
 • Jak wychowywać dzieci po rozwodzie?
 • Na czym polega opieka naprzemienna?
 • Jak ograniczyć zjawisko alienacji rodzicielskiej?
 • Co może zrobić szkoła wobec rozstania rodziców?
 • Co się dzieje się na salach sądowych i jak zwiększyć komfort dziecka podczas rozprawy?

W programie konferencji znajdują się panele naukowe, warsztaty i wykłady prowadzone przez najlepszych ekspertów z Polski oraz gości z Family Separation Clinic w Londynie, którzy podzielą się z uczestnikami swoją wiedzą i doświadczeniem. Podczas konferencji będą kontynuowane interdyscyplinarne badania w zakresie problematyki ochrony praw dziecka w sytuacji rozstania rodziców.

Przed Konferencją rekomendujemy zapoznanie się ze „Standardami pomocy dziecku w sytuacji rozstania rodziców” www.standardyrozstania.pl

Jak rozmawiać z dzieckiem o rozstaniu
Konferencja Razem w Rozstaniu

Statystyki są bezlitosne – w Polsce rozpada się już prawie co trzecie małżeństwo. Rocznie orzekanych jest około 65 tysięcy rozwodów. Jeśli dodamy do tego kończące się związki nieformalne, to co drugie dziecko w wieku wczesnoszkolnym doświadcza rozpadu rodziny. Rozwód to trudna sytuacja, która ma ogromny wpływ na życie dzieci teraz i w przyszłości, jednak można zrobić wiele, by jego negatywne skutki były jak najmniejsze.

Organizatorem Konferencji jest Komitet Ochrony Praw Dziecka, a wydarzenie jest częścią projektu „Standardy pomocy dziecku w sytuacji rozstania rodziców”.

Projekt powstał dzięki dotacji Programu Aktywni Obywatele – Funduszu Krajowego, finansowanego z Funduszy EOG.

Nie bądźmy bierni- działajmy razem wobec rozstania!

Program konferencji

Dzień pierwszy - 15 czerwca (wtorek)

9:30-10:00

Otwarcie Konferencji i powitanie gości
 • dr hab. Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich VII kadencji
 • dr Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka (2008-2018), Przewodniczący Międzynarodowego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka
 • Mirosława Kątna, Przewodnicząca Komitetu Ochrony Praw Dziecka

10:00-11:00

Wykład inauguracyjny „Zaburzenia więzi dziecka po rozstaniu. Rozpoznawanie i reagowanie na potrzeby dziecka alienowanego”
 • Karen Woodall i Nick Woodall, Family Separation Clinic, Londyn

11:00-11:30

Pytania od uczestników i dyskusja

WAŻNE! Wykład inauguracyjny i dyskusja będą przeprowadzone w języku angielskim i tłumaczone na język polski.

11:30-11:45

Przerwa

11:45-13:30

Sesja plenarna „Dobro dziecka w sytuacji rozstania rodziców jako podstawowa kategoria interdyscyplinarnych analiz. W kierunku ochrony praw dziecka w rozstaniu”

Paneliści:

 • dr hab. Magdalena Arczewska, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Uniwersytet Warszawski
 • dr Aleksandra Lewandowska-Walter, Instytut Psychologii, Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Magdalena Błażek, Katedra Psychologii, Gdański Uniwersytet Medyczny, prof. UG
 • dr Alicja Czerederecka, były kierownik Zakładu Psychologii Sądowej Instytutu Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna w Krakowie
 • prof. dr hab. Katarzyna Schier, Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski


Moderator: 

 • dr Małgorzata Turczyk, Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Jagielloński

13:30-14:00

Przerwa

14:00-15:30

Sesje warsztatowe równoległe: (liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń)
 • Diagnoza zjawiska odwrócenia ról w rodzinie – prof. dr hab. Katarzyna Schier, Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego
 • Reprezentacja dziecka i wysłuchanie dziecka – sędzia Ewa Ważny, wiceprezes Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce, sędzia Sądu Okręgowego w Gdańsku
 • Opieka naprzemienna. Moda czy potrzeba? – mediatorka Magdalena Grabarczyk-Bródka, Fundacja Inicjatyw Społecznie Odpowiedzialnych – FISO

Dzień drugi - 16 czerwca (środa)

10:00-11:30

Sesja plenarna „Standardy pomocy dziecku w sytuacji rozstania rodziców” – założenia merytoryczne i realizacja w praktyce służb pomocowych

Paneliści:

 • sędzia Dorota Hildebrand-Mrowiec, Prezes Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce
 • st. sierż. Rafał Jasikowski, były dzielnicowy Pragi Południe, Wydział Organizacji Służby Komendy Rejonowej Policji Warszawa VII
 • Marta Witek-Zegan, prawniczka, mediatorka, Stowarzyszenie OPTA
 • dr Małgorzata Eysymontt, adwokat, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
 • adwokat Robert Ofiara, Kancelaria Adwokacka, współtwórca Standardów
 • Aleksandra Szewera-Nalewajek, kurator rodzinny z Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Północ, przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Kuratorów Sądowych


Moderator:

 • Michał Kubalski, radca prawny, naczelnik Wydziału Prawa Rodzinnego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich

11:30-11:45

Przerwa

11:45-13:30

Panele dyskusyjne – sesje równoległe

Dobro rodzica w rozstaniu – potrzeby, wsparcie, świadomość

W panelu wezmą udział zaproszeni rodzice, którzy doświadczali sytuacji związanych z rozstaniem. Wśród zaproszonych m.in.:

 • Nikodem Sadłowski, pracownik szkockiej organizacji pozarządowej wspierającej ojców i dzieci, autor książek
 • Beata Książczyk, Fundacja Heli zajmująca się problemami alienacji rodzicielskiej
 • Karolina Oponowicz, dziennikarka, redaktorka, autorka książek, prowadząca podcast Najgorsza Matka Świata
 • Bartłomiej Brzozowski, autor bloga Trudne relacje


Moderator:

 • Joanna Szulc, dziennikarka z wykształceniem socjologicznym i psychologicznym, redaktorka, autorka książek

—————

Szkoła i placówka wobec rozstania rodziców

W panelu wezmą udział dyrektorzy szkół, nauczyciele, pedagodzy i psycholodzy szkolni, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych.

 • dr hab. Justyna Kusztal, prof. UJ, Zakład Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • dr hab. Anna Babicka-Wirkus, Instytut Pedagogiki, Akademia Pomorska w Słupsku
 • mgr Joanna Gondek, pedagog szkolny ZSP nr 9 w Krakowie
 • Tamara Pocent, pedagog, główny specjalista w Zespole do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 3 w Warszawie
 • Małgorzata Drozd, pedagog, mediator, superwizor, doradca rodzinny, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Warszawie


Moderator:

 • Katarzyna Czaczuń, dyrektor Krakowskiego Ośrodka Terapii KOT, Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

13:30-14:00

Przerwa

14:00-15:30

Sesje warsztatowe równoległe: (liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń)
 • Jak zachować bezstronność w konflikcie rozstaniowym – rola superwizji w pracy pomagacza – Konrad Sobczyk, Stowarzyszenie Mediatorów Rodzinnych, Ośrodek Mediacji mediatorzy.pl
 • Metoda action learning czyli uczenie się przez działanie – mediatorka Magda Bellwon, Conseo Gdańsk i Stowarzyszenie Mediatorów Rodzinnych
 • Metodyka prowadzenia grup psychoedukacyjno-wsparciowych dla rodziców w konflikcie okołorozwodowym z użyciem psychodramy – psycholog Karolina Budzik i psycholog Agata Jarzyna, KOPD

Program może ulec drobnym zmianom.

Warsztat Dziecko w umyśle rodziców czy rodzice w umyśle dziecka. Jak diagnozujemy problemy dziecka w sytuacji konfliktu okołorozwodowego, prowadzony przez lek. med. Martę Niedźwiedzką i lek. med. Agnieszkę Dąbrowską z Ośrodka Relacje i Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, odbędzie się jesienią w ramach Akademii Dobrego Rozstania.

O terminach będziemy informować na stronie Akademii i na Facebooku.

Jeśli chcesz dołączyć do konferencji, ale nie otrzymałeś linku, sprawdź na stronie Akademii Dobrego Rozstania.

Wykłady i panele dyskusyjne są rejestrowane i zostaną opublikowane na stronie Akademii Dobrego Rozstania.

Nasi eksperci

Bibliografia

Rozwod Jako Proces

Magdalena Błażek, Aleksandra Lewandowska-Walter

Rozwód jako proces. Perspektywa dorosłych i dzieci

Książka przybliża specyfikę sytuacji rozwodowej rozumianej, jako procesu przebiegającego w trzech fazach: okresu nasilonego konfliktu małżeńskiego poprzedzającego decyzję o rozstaniu, okresu formalnego rozwodu oraz okresu porozwodowego cechującego się licznymi zmianami i wymagającego adaptacji do nich. W każdym z tych okresów ukazano problemy i trudności z perspektywy dorosłych i dzieci z uwzględnieniem modeli wyjaśniających ich funkcjonowanie oraz efektywność procesów adaptacyjnych. Książka zainteresuje profesjonalistów (psychologów, pedagogów, prawników, sędziów, mediatorów, terapeutów), ale poprzez swoją praktyczną formę (opisy przypadków, wskazówki zawarte w ramkach dotyczące rozumienia zachowań i postępowania w różnych sytuacjach) może być również przydatna dla dorosłych znajdujących się w sytuacji rozwodu i poszukujących pomocy dla siebie i swoich dzieci.

Rozwod A Rywalizacja O Opieke Nad Dziecmi

Alicja Czerederecka

Rozwód a rywalizacja o opiekę nad dziećmi

W książce omówiono problemy psychologiczne pojawiające się w związku z podwójnym kryzysem w rodzinie – rozstania rodziców oraz ich rywalizacji o uregulowanie na drodze prawnej kwestii związanych z udziałem w wychowaniu dzieci. Najszerzej rozwinięte zostały tematy alienacji rodzicielskiej oraz pieczy (opieki) naprzemiennej. Książka przeznaczona dla adwokatów, sędziów, prokuratorów, biegłych psychologów, pedagogów i psychiatrów opiniujących w sprawach rodzinnych i opiekuńczych oraz specjalistów pracujących z rodziną w kryzysie związanym z rozstaniem rodziców. Będzie również cennym źródłem wiedzy dla rodziców ubiegających się o aktywne sprawowanie pieczy nad dzieckiem po rozstaniu.

Rodzina W Sytuacji Okolorozwodowej

Alicja Czerederecka

Rodzina w sytuacji okołorozwodowej. Współczesne dylematy psychologiczne i prawne

Książka obejmuje żywo dyskutowane w ostatnich latach tematy, z których zwłaszcza dwa -opieka (piecza) naprzemienna oraz izolowanie dziecka od drugiego z rodziców w ostrym konflikcie rodzicielskim (alienacja rodzicielska) -wywołują liczne kontrowersje.
Autorzy stawiają sobie za cel przybliżenie współczesnej wiedzy z tego zakresu biegłym psychologom i pedagogom, sędziom i innym prawnikom zajmującym się problematyką rodzinną i opiekuńczą, a także innym specjalistom zaangażowanym w pomoc dla rodziny rozbitej.

 

Mediacja Sztuka Rozwiazywania Konfliktow

Grethe Nordhelle

MEDIACJA. Sztuka rozwiązywania konfliktów

Książka skierowana jest do ludzi zajmujących się zagadnieniem mediacji w praktyce – mediatorów, sędziów, adwokatów, specjalistów zajmujących się konfliktami i ich rozwiązywaniem. Opracowanie należy polecić specjalistom zajmującym się rozwiązywaniem konfliktów oraz mediatorom, zwłaszcza tym, którzy pomagają w rozwiązywaniu spraw rodzinnych.

UWAGA! PROMOCJA!

Jeśli zamówisz tę książkę w czasie trwania konferencji, otrzymasz rabat w wysokości 30%. Aby z niego skorzystać, wyślij wiadomość na skrzynkę biuro@fiso.org.pl. Wysyłka InPost.

Topografia Rozstania
Topografia Rozstania Plan Rodzicielski

Nikodem Sadłowski

Topografia rozstania + Plan rodzicielski, czyli jak zadbać o dzieci i relacje w czasie rozstania rodziców

Książka oraz uzupełniający ją „Plan Rodzicielski” zostały stworzone po to, by ułatwić budowanie pozytywnej relacji między mamą i tatą ze stawianiem potrzeb dziecka na pierwszym miejscu. To prawdziwa historia człowieka, który staje na progu rozstania. Wpuszcza nas w świat swoich lęków związanych z codziennością, finansami, „poradzeniem sobie” w przyszłości, poszukiwaniem nowej pracy i mierzeniem się z niechęcią dzieci do zmiany. Autor obala przy okazji mity i stereotypy. Plan Rodzicielski to przewodnik do stworzenia praktycznego planu i uzgodnienia szczegółów dotyczących opieki nad dziećmi w czasie separacji lub rozwodu. Jest on bardzo silnie oparty na międzynarodowym doświadczeniu uznanych ekspertów z zakresu wspierania rodzin w tym trudnym okresie.

Jeśli kupisz tę książkę w sklepie Blog Ojciec i podasz kupon rabatowy razemwobecrozstania, wysyłkę będziesz mieć za darmo.

Dorosle Dzieci

Katarzyna Schier

Dorosłe dzieci – psychologiczna problematyka odwrócenia ról w rodzinie

Pierwsza w Polsce naukowa monografia, która jest refleksją nad zjawiskiem parentyfikacji, czyli odwrócenia ról w rodzinie. Parentyfikacja oznacza, że dziecko opiekuje się dorosłym (najczęściej rodzicem) i jest to zadanie przekraczające jego możliwości radzenia sobie. Autorka analizuje konsekwencje parentyfikacji w dzieciństwie dla funkcjonowania w dorosłości. Na podstawie wyników badań empirycznych prowadzonych przez nią lub pod jej kierunkiem, przykładów klinicznych oraz odniesień do beletrystyki, przedstawia związek pomiędzy odwróceniem ról i depresją, trudnościami regulacji emocji oraz zaburzeniami obrazu ciała. Analizie funkcjonowania Dorosłych Dzieci towarzyszą dwie opowieści – mit o Heraklesie i baśń o Kopciuszku, jako przykłady sytuacji, gdy dzieci zbyt wcześnie musiały stać się dorosłe. Katarzyna Schier akcentuje to, że obie historie kończą się happy endem!

Samotne Cialo

Katarzyna Schier

Samotne ciało. Doświadczanie cielesności przez dzieci i ich rodziców

Książka jest zbiorem 11 rozdziałów, poświęconych problematyce ciała i cielesności, jak też jego miejsca w relacji dziecka z rodzicami. Kilka tekstów opisuje bezpośrednio relację rodzic – dziecko i dziecko – rodzic, inne podejmują ten problem nie wprost, odwołując się do obrazu opiekuna w umyśle osoby dorosłej, czyli mają charakter retrospektywny. Tytuł książki odwołuje się do tezy, zgodnie z którą dziecko może doświadczać samotności nie tylko w aspekcie psychicznym ale także fizycznym.

Smaki Dziecinstwa

Mirosława Kątna

Smaki dzieciństwa

Wspomnienia? Dom, do którego zawsze chciało się wracać. Koleżanki i koledzy, którym nie trzeba było imponować. Szkoła, która otwierała oczy i poszerzała horyzonty. Nie, nie każdy tak zapamięta swoje dzieciństwo i młodość. Smaki dzieciństwa to zapis prawdziwych, często dramatycznych historii młodych ludzi – krzywdzonych, zranionych lub unieszczęśliwionych przez rówieśników i dorosłych. Ta książka, napisana przez doświadczoną psycholożkę, to przyczynek do refleksji nad postawami, jakie dorośli przyjmują wobec dzieci i młodzieży. To zachęta do zrewidowania poglądów, unikania krzywdzących – być może nieświadomych – zachowań, reakcji i gestów. To okazja do wejścia w świat młodych, zrozumienia ich potrzeb, motywacji oraz emocji.
Sama Mama

Joanna Szulc

Sama mama. Jak przejść przez rozwód i żyć dalej

To jest książka dla kobiet, które są albo będą samotnymi mamami. Związek się sypie albo już się rozsypał. A może trwa, ale jedynie „dla dobra dzieci” i okazuje się, że dzieciom wcale nie wychodzi to na dobre.

Prawo Dziecka Do Edukacji

Małgorzata Turczyk (Kozak)

Prawo dziecka do edukacji. Założenia pedagogiczno-prawne i bariery realizacyjne

Publikacja wydana w ramach biblioteki Rzecznika Praw Dziecka. Jej autorka jest laureatką głównej nagrody konkursu RPD na najlepszą pracę doktorską. Książka precyzuje termin „prawo dziecka do edukacji”, wyjaśnia jego sens i tłumaczy znaczenie proklamowania w aktach prawnych edukacji jako podstawowego prawa dziecka.
Edukacja Na Rzecz Praw Dziecka W Szkole Wyzszej

Małgorzata Turczyk (Kozak)

Edukacja na rzecz praw dziecka w szkole wyższej. Zarys dydaktyki szczegółowej

Zagadnienie edukacji na rzecz praw dziecka w programie nauczania akademickiego zajmuje wciąż marginalne miejsce. Ta książka jest próbą przywrócenia właściwej hierarchii i połączenia fragmentarycznych rozważań naukowych z rzeczywistą dydaktyką, czyli autentycznymi szkolnymi przeżyciami. Autorka podchodzi do tematu wieloaspektowo: przytacza regulacje prawne, analizuje miejsce i rolę edukacji na rzecz dziecka w dydaktyce uniwersyteckiej, wreszcie – przedstawia autorski plan metodyczny nauczania edukacji do praw dziecka, całość wieńcząc propozycją nowego przedmiotu w programie Studiów nauczycielskich i pedagogicznych: Konwencja o prawach dziecka – implikacje pedagogiczne.

Organizatorzy i partnerzy

Organizatorzy i partnerzy

Przygotowania do konferencji wiązały się z pracą wielu osób zaangażowanych w organizację tego wydarzenia.

Komitet organizacyjny
Komitet naukowy
Partnerzy

Za obsługę informatyczną, wsparcie techniczne oraz udostępnienie sali konferencyjnej serdecznie dziękujemy firmie Dentons Europe Dąbrowski i Wspólnicy sp. k

Stronę internetową konferencji oraz oprawę graficzną przygotowała agencja Sfera z Łodzi.

Do konferencji zostało

Dni
Godzin
Minut
Sekund

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

Udostępnij

Akademia Dobrego Rozstania, prowadzona przez Komitet Ochrony Praw Dziecka, stanowi część projektu „Standardy Pomocy Dziecku w Sytuacji Rozstania Rodziców”.
Projekt realizowany jest z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy
, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.